Joint cao su làm kín

Các loại joint làm kín sản xuất theo yêu cầu

Các loại joint làm kín sản xuất theo yêu cầu các loại joint làm kín bằng phương pháp đúc khuôn hay đùn ép liên tục có khả năng chịu dầu, chịu nhiệt.

Ứng dụng: hầu hết các ứng dụng làm kín như joint cửa đập, cửa dock, v.v.

VD: Ron chữ P, ron củ tỏi