Các loại phốt làm kín đặc chủng sản xuất theo yêu cầu

Các loại phốt làm kín đặc chủng sản xuất theo yêu cầu

Sản xuất và cung cấp các loại phốt làm kín đặc chủng theo yêu cầu như phốt chặn nước, phốt chặn nhớt, phốt chặn bụi, phốt thủy lực,...